Strona Główna · Galeria · Księga Gości · Kontakt25 January 2021
Nawigacja
♦ STRONA GŁÓWNA

♦ GALERIA ZDJĘĆ

♦ LINKI WWW

♦ FORUM

♦ KSIĘGA GOŚCI

♦ DOŁĄCZ DO NAS

♦ SUBSKRYBCJA

♦ KONTAKT


Zobacz też
♦ linia kolejowa nr 307

♦ pomnik: TKt48-130

♦ rozkład Jazdy

♦ Projekt Kolei Drezynowej

♦ trochę dat

♦ historia węzła kolejowego

♦ ekologia transportu

♦ mapka schematyczna
Stowarzyszenie
♦ statut

♦ cele Stowarzyszenia


♦ skład zarządu

♦ dokumenty

♦ ustawa o transporcie kolejowym w Polsce

Cele i zadania
Cele i zadania Stowarzyszenia


Stowarzyszenie jest dobrowolnym zrzeszeniem osób zainteresowanych stanem i przyszłościa kolejnictwa na ziemiach: wieluńskiej, wieruszowskiej, kępińskiej i sycowskiej.

Nadrzędnym celem Stowarzyszenia jest uruchomienie komunikacji kolejowej na odcinku Wieluń - Kępno - Syców - Oleśnica - Wrocław przy zastosowaniu autobusów szynowych, jako najbardziej ekonomicznego i efektywnego środka transportu na tym odcinku. Zapewnienie dojazdu ludności zamieszkałej na terenach przyległych do tego odcinka.


Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie działań zmierzajacych do uchronienie przed zagłada dorobku minionych pokoleń, jakim jest dostępność obywateli do komunikacji kolejowej poprzez:
1) propagowanie komunikacji kolejowej jako przyjaznej środowisku i bezpiecznej formy komunikowania się
2) właściwa organizację komunikacji kolejowej realizujaca autentyczne potrzeby społeczności lokalnej
3) gromadzenie i zabezpieczenie wartosci kulturowych i pamiatek zwiazanych z koleja
4) organizowanie i współudział w świętach i rocznicach zwiazanych z koleja
5) umacnianie więzi obywatelskich między kolejarzami, emerytami, rencistami, członkami ich rodzin i sympatykami kolei w celu zachowania rangi i znaczenia społecznosci kolejarskiej.

Do osiagniecia swych celów Stowarzyszenie daży między innymi poprzez:
1) inicjowanie i udział w akcjach propagujacych kolejnictwo
2) współpracę z władzami administracji rzadowej i samorzadowej, własciwymie komórkami administracji kolejowej, innymi stowarzyszeniami oraz osobami prawnymi
3) gromadzenie i upowszechnianie informacjii na temat kolei, jej tradycjach, zabytkach i pamiatkach
4) organizowanie spotkań, wystaw, odczytów, dyskusji, konkursów i imprez kulturalnych
5) współpracę z srodkami masowego przekazu
6) utrzymywanie więzi z osobami zasłużonymi dla Stowarzyszenia kolei kępińskiej i regionu
7) występownie z wnioskami w sprawie odzanczeń i nagród państwowych, regionalnych i miejskich dla członów Stowarzyszenia
Zegar
Wspierają nas:
0

0

0

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.