Strona Główna · Galeria · Księga Gości · Kontakt25 January 2021
Nawigacja
♦ STRONA GŁÓWNA

♦ GALERIA ZDJĘĆ

♦ LINKI WWW

♦ FORUM

♦ KSIĘGA GOŚCI

♦ DOŁĄCZ DO NAS

♦ SUBSKRYBCJA

♦ KONTAKT


Zobacz też
♦ linia kolejowa nr 307

♦ pomnik: TKt48-130

♦ rozkład Jazdy

♦ Projekt Kolei Drezynowej

♦ trochę dat

♦ historia węzła kolejowego

♦ ekologia transportu

♦ mapka schematyczna
Stowarzyszenie
♦ statut

♦ cele Stowarzyszenia


♦ skład zarządu

♦ dokumenty

♦ ustawa o transporcie kolejowym w Polsce

ekologia transportu
Dbajmy o nasze środowisko!

Pragniemy przedstawić wszystkim jeden z najważszniejszych aspektów transportu kolejowego, czyli ekologie, setki samochodów zatruwają środowisko gdy tymczasem mógłby je zastąpić jeden pociąg, tak po krótce można opisać różnice pod względem ekologi w tych dwóch rodzajach transportu. Niestety... ten jeden pociąg spotkać można coraz rzadziej, a czasem w ogóle (Kępno - Oleśnica). Poniżej umieszczamy najważniejsze argumenty o ekologi trasportu kolejowego, zaczęrpnięte z programu rewitalizacji linii Herby Nowe - Oleśnica który sporządził nasz prezes, pan Jan Janiec. Rozumiem, że może się to wydawać strasznie nudne, ale zapewniam, że jest to bardzo istotny materiał w staraniach o wznowienie przewozów.


Ekologia w Transporcie Kolejowyn.

„Kumulujący wpływ na środowisko globalne stanowi śmiertelne zagrożenie dla każdego kraju, które jest bardziej niebezpieczne od jakiegokolwiek wroga militarnego, z jakim będziemy mieli kiedykolwiek do czynienia”. Ten cytat z książki autorstwa Al.Gore pt. „Ziemia na krawędzi” dowodzi wielkości problemu związanego ze zużywaniem nadmiernej ilości energii, w efekcie, którego następuje nadmierna emisja odpadów cieplarnianych. Ten mocny i alarmujący argument występuje przeciwko liberalizacji i braku kontroli nad rozwojem motoryzacji. Ogromny rozwój motoryzacji będący owocem przemian gospodarczych dokonujących się w Polsce od początku lat 90 stał się podstawowym czynnikiem negatywnej presji na stan środowiska w Polsce. Obecnie po naszych drogach jeździ ponad 11 milionów samochodów osobowych tj. dwukrotnie więcej niż w roku 1990. Niekorzystne oddziaływanie ekologiczne rozwoju motoryzacji obejmuje między innymi, emisje zanieczyszczeń powietrza prowadzących do powstawania smogu miejskiego i kwaśnych deszczy, metali ciężkich oraz związków odpowiedzialnych za powstawanie efektu cieplarnianego. Hałas drogowy stanowi zagrożenie dla ponad 36% populacji. Najgorsza sytuacja występuje w dużych miastach oraz miejscowościach położonych wzdłuż dróg o znaczeniu tranzytowym. Opracowania ekspertów wskazują na dalsze systematyczne pogarszanie się tego stanu wskutek planowanej budowy nowych tras o znaczeniu tranzytowym- autostrad i dróg szybkiego ruchu, a także stałego wzrostu liczby użytkowanych pojazdów. Jak ocenia Instytut Transportu Samochodowego w przypadku braku działań polityki transportowej na rzecz ekologizacji, w 2010 roku na emisję hałasu przekraczającego wartość 60 dB narażonych będzie ponad 60% mieszkańców Polski, w tym 90% mieszkańców miast. W 2003 roku Inspekcja Ochrony Środowiska w 609 punktach kontrolnych dokonała pomiaru hałasu drogowego w terenach zabudowanych. Badania te wykazały, że dopuszczalne poziomy hałasu były przekroczone w 92,7% punktów pomiarowych, z czego w połowie badanych punktów przekroczenia przewyższały wartość 10dB.Zanieczyszczenia powietrza emitowane przez pojazdy samochodowe są jednym z największych źródeł skażenia spośród wszystkich rodzajów ludzkiej aktywności. Ekspansywny rozwój motoryzacji w Polsce stworzył śmiertelny trend lokalnego przekraczania norm emisji tlenków azotu, tlenku węgla oraz ozonu troposferycznego na obszarach zabudowanych w pobliżu dróg samochodowych.

Krótka charakterystyka podstawowych zanieczyszczeń komunikacyjnych:
Tlenki azotu NO,NO2 powstające w procesach spalania czerpią azot albo bezpośrednio z paliwa albo z powietrza, które dostarcza tlenu do spalania. Ocenia się że wśród tlenków azotu 95% stanowi NO, pozostałe 5% to NO2, który jest gazem zdecydowanie bardziej szkodliwym. Działa on, bowiem drażniąco na płuca powodując ich obrzęk, obniża ciśnienie krwi oraz narkotycznie oddziałuje na układ nerwowy człowieka. Podczas wyładowań atmosferycznych w obecności pary wodnej dwutlenek azotu tworzy kwas azotowy. Ten z kolei staje się głównym składnikiem kwaśnych deszczy powodujących poważne zniszczenia przyrodnicze i straty ekonomiczne.

Tlenek węgla jest bezwonnym i bezbarwnym gazem trującym. Jego toksyczność polega na wypieraniu tlenu z oksyhemoglobiny krwi uniemożliwiając przenoszenie tlenu z płuc do tkanek. Na wielkość emisji CO wpływają zasadniczo warunki przeprowadzania procesu spalania – jest on produktem spalania niezupełnego. Samochody są największym źródłem jego emisji.

Pyły i metale ciężkie zawarte w spalinach osadzają się w glebie lub wdychane są bezpośrednio z powietrza. Ich obecność w glebie zakłóca procesy biologiczne organizmów roślinnych, zwierzęcych i ludzkich. Związki ołowiu odkładające się w organiźmie człowieka powodują schorzenia układu nerwowego, krwi i naczyń krwionośnych. Związki arsenu hamują procesy życiowe komórek powodując ich martwice. Działanie rakotwórcze i alergizujące mają również pyły komunikacyjne.

Dwutlenek siarki jest głównym bezpośrednim produktem spalania siarki zawartej w paliwie. Wielkość emisji związana jest ze stopniem zasiarczenia paliwa. W obecności pary wodnej SO2 utlenia się do SO3 tworząc kwas siarkowy o silnym działaniu korodującym, który przyczynia się do powstawania kwaśnych deszczy. Powoduje uszkodzenia roślin, korozję metali, rozpuszcza tynki i elementy z wapienia. Kwaśne deszcze są powodem poważnych strat gospodarczych ( niszczenie budynków, zamieranie lasów, zmniejszenie plonów, pogorszenie ekosystemów). Efektem zanieczyszczenia SO2 w miastach jest smog. Dwutlenek siarki rozpuszczając się w wydzielinach błon śluzowych tworzy kwas siarkawy, który działa na nie drażniąco. Jego wysokie stężenie w powietrzu powoduje duszność, zapalenia oskrzeli, sinicę i zaburzenia świadomości. SO2 powoduje podrażnienia narządów krwiotwórczych i niekorzystnie zmienia stan krwi.

Ozon jest niezwykle potrzebny w górnych warstwach atmosfery jako warstwa chroniąca przed promieniowaniem UV B, natomiast ozon wytworzony przez ruch uliczny zalega na wysokości około 1m nad ziemią. Oddychają nim głównie dzieci. Odpowiada za zachorowalność na astmę, nowotwory (rak płuc) oraz wzrost śmiertelności niemowląt.

To tylko kilka przykładów trucizn, jakie trafiają do naszych organizmów w wyniku ekspansywnego rozwoju motoryzacji. Jest ich znacznie więcej. Jakie mogą być skutki zatruwania nas wszystkich truciznami zawartymi w spalinach? Nikt nie zna odpowiedzi na to pytanie. Skutki objawią się w następnych pokoleniach, które mogą mieć uszkodzony kod genetyczny. Niekorzystne tendencje z zakresu rosnącej presji transportu na środowisko pogłębiane są przez fakt, że gwałtownemu rozwojowi transportu samochodowego towarzyszy postępująca degradacja bardziej przyjaznych środowisku rozwiązań transportowych tj. komunikacja zbiorowa w miastach czy transport kolejowy. Transport kolejowy cechuje się znacznie korzystniejszymi wskaźnikami emisji zanieczyszczeń powietrza w przeliczeniu na jednostkę wykonywanej pracy przewozowej. Także zużycie energii przemawia na korzyść kolei. W przewozach pasażerskich samochody zużywają średnio 3-krotnie, a samoloty 5-krotnie więcej energii niż pociąg.

Opracował:    Jan Janiec

Skomentuj & Zobacz komentarze
Zegar
Wspierają nas:
0

0

0

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.